Home
Voor wie?
Door wie?
Onderzoek
Behandeling
Relevante informatie
Kosten en vergoeding
Bij verhindering
Klacht of Compliment
Privacy
Privacystatement
Crisissituaties
Wachttijden
Kwaliteitswaarborg
Interessante links
Contact

PRIVACY

 

Volwassenen:

Bescherming van de privacy van een zorgvrager is in Nederland vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Als het van belang is om informatie te geven aan, of op te vragen bij andere hulp- en/of zorgverleners, dan wordt aan u vanzelfsprekend eerst om toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming mag er geen informatie worden uitgewisseld.


Kinderen:

Kinderen tot 12 jaar vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun (gezaghebbende) ouders. Met ouders van kinderen in deze leeftijd wordt informatie over hun kinderen gedeeld en ouders worden altijd betrokken bij de behandeling.

Kinderen/jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet -opbouwend naar leeftijd- enige vrijheid om mee te beslissen over de mate van betrokkenheid van hun ouders.


Jongeren vanaf 16 jaar beslissen volgens de wet zelf over hun eigen privacygrenzen. Dat betekent dat de jongere bepaalt of ouder(s) en hulpverlener met elkaar kunnen communiceren. De ervaring leert overigens dat het betrekken van ouders bij de behandeling van een jongere, van groot belang is voor de verbetering van de situatie en voor de afstemming tussen ouder en jongere. Soms wordt er voor een constructie gekozen met twee behandelaren, een voor de ouders en een voor de jongere. Dit gaat altijd in overleg met de jongere.


In het geval van echtscheiding is het voor het behandelproces vaak ook gunstig om beide ouders te betrekken. De wet stelt dat onderzoek en/of behandeling van het kind (< 16 jaar) pas kan beginnen als beide gezaghebbende ouders daar toestemming voor geven. 

 

 

 

 

Top