Home
Voor wie?
Door wie?
Onderzoek
Behandeling
Relevante informatie
Kwaliteitswaarborg
Interessante links
Contact

ONDERZOEK

 

 Het eerste gesprek, of de eerste gesprekken, dienen ter inventarisatie. Daarna kan het nodig zijn om verder psychologisch onderzoek te doen. Dat kan door een uitbreiding van gesprekstijd of door gebruik te maken van tests. Wat er onderzocht moet worden hangt af van de klachten, hun oorzaak en uw hulpvraag. 

Het is belangrijk de oorzaak van de problemen zo goed mogelijk te begrijpen. Soms is het nodig om verder te onderzoeken op het gebied van de emotieregulatie en/of op het persoonlijk-sociale niveau. Soms is het gewenst om verder cognitief onderzoek te doen en soms kan het nodig zijn om de functies nader te onderzoeken (geheugen, concentratie en dergelijke). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. In het geval van kinderen*) kan onderzoek mede bestaan uit een gedragsobservatie. Afhankelijk van de leeftijd gebeurt dit via spel dan wel via een gesprek.

Na het onderzoek volgt eerst een adviesgesprek. Daarin worden de resultaten van het onderzoek met u besproken en wordt een advies gegegeven over een mogelijke behandeling in mijn praktijk. Als de aangewezen behandeling niet geboden kan worden, dan krijgt u een advies voor hulp elders.

 

 *) kijk voor de privacywetgeving ook bij 'relevante informatie'

 

 

 

 

 

 

 

 

Top