Home
Voor wie?
Door wie?
Onderzoek
Behandeling
Relevante informatie
Kosten en vergoeding
Bij verhindering
Klacht of Compliment
Privacy
Privacystatement
Crisissituaties
Wachttijden
Kwaliteitswaarborg
Interessante links
Contact

KLACHT OF COMPLIMENT
 

 

Volgens de beroepscode is het wettelijk verplicht om een cliënt die zorg vraagt van een psychotherapeut of een ander overheidsgeregistreerd (B.I.G.) zorgverlener, te wijzen op de mogelijkheid om klachten in te dienen, wanneer de zorgverlening daartoe reden gaf.
Mocht U -ondanks de uiterste voorzichtigheid die in de hulpverlening betracht wordt- toch een klacht hebben over de wijze van hulpverlening, meldt U dit dan alstublieft.
Daarnaast kunt U ook terecht bij de klachtenreglementen van de vakverenigingen waar de Praktijk voor Psychotherapie bij aangesloten is: NIP, NVP, LVVP, VKJP en VEN.

Via deze link wordt u naar het klachtenreglement van de LVVP omgeleid.
Contactgegevens klachtencommissie LVVP: mw N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB  Utrecht.


 

Indien u tevreden bent over de geboden zorg en u wilt dit graag kenbaar maken, dan kunt u terecht op de website van Zorgkaart Nederland:

www.zorgkaartnederland.nl

 

 

Top