Home
Voor wie?
Door wie?
Onderzoek
Behandeling
Relevante informatie
Kwaliteitswaarborg
Interessante links
Contact

BEHANDELING

 

Volwassenen:

De vorm van de behandeling hangt vanzelfsprekend af van de problematiek en het type behandelaanbod (bijvoorbeeld psychodynamische- /inzichtgevende-, of gedragstherapeutische behandeling, of EMDR). In de GGZ bestaan ook richtlijnen voor behandeling. Bij individuele therapie gebeurt behandeling meestal in de vorm van wekelijkse individuele gesprekken. Bij partnerrelatietherapie komt u beiden tegelijkertijd, wekelijks of om de week.  Als er uit de onderzoeksresultaten bleek dat de klachten het gevolg zijn van onverwerkte ervaringen, dan kan EMDR als behandelvorm aangeboden worden, of onderdeel zijn van de gehele behandeling. De duur een volledige behandeling wordt van te voren met u ingeschat waar dat mogelijk is. Een gesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer 50 minuten. Bij partnerrelatietherapie of gezinsgesprekken duurt een sessie 90 minuten. Bij een EMDR behandeling verdient het soms de voorkeur om 90 minuten te behandelen.

 

Kinderen en jeugdigen:

De behandeling van problemen bij of met kinderen en jeugdigen gebeurt in de vorm van gesprekken met zowel kind/jeugdige als gesprekken met ouders. (ouderschapsbehandeling). Soms verdient het aanbeveling om samen (ouder(s) en kind) een gesprek te hebben. Soms is het bij jongeren juist van belang om ouderbegeleiding en behandeling van de jongere los te koppelen en door twee behandelaren te laten uitvoeren. Volgens de wettelijke regelgeving heeft een jongere in iedere fase (een zekere) ruimte om mee te beslissen over de betrokkenheid van de ouders. *)
In geval van EMDR behandelingen beslissen we samen of de aanwezigheid van de ouder(s) bij de behandeling raadzaam is.


*) zie ook 'relevante informatie'

 

Rapportage en dossiervoering:

Bij het voltooien van een psychologisch onderzoek en na afronding van een behandeling, wordt een rapportage opgemaakt. Nadat U toestemming hebt gegeven kan deze informatie aan de verwijzer (meestal huisarts of medisch specialist) toegestuurd worden. Anderen dan de verwijzer, worden beschouwd als “derden” en aan hen mag alleen informatie verstrekt worden, als U daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. In het dossier blijft de informatie gedurende een periode bewaard en zodoende ook door u opvraagbaar. 

 

Top