Home
Voor wie?
Door wie?
Onderzoek
Behandeling
Relevante informatie
Kosten en vergoeding
Bij verhindering
Klacht of Compliment
Privacy
Privacystatement
Crisissituaties
Wachttijden
Kwaliteitswaarborg
Interessante links
Contact

KOSTEN EN VERGOEDING

 

De kosten van een psychotherapie zijn variabel en kunnen in veel gevallen worden vergoed door uw verzekeraar. Hoeveel een behandeling kost en hoeveel er vergoed wordt hangt af van een aantal factoren:

- van uw problematiek
- van uw verzekeraar

van uw type verzekering
- van de eventuele contractering tussen de Praktijk voor Psychotherapie en de verzekeraar.

Er zijn in de s-ggz contractuele afspraken gemaakt met de volgende verzekeraars:

- Zilveren Kruis (AGIS, ACHMEA),
- VGZ (UNIVE, TRIAS, IZA, IZZ),
- CZ (DELTA LLOYD, OHRA)

Na afronding van de volledige behandeling berekent uw verzekeraar eventueel het percentage dat niet vergoed werd aan u door. Als de Praktijk voor Psychotherapie en verzekeraar met elkaar een contractuele overeenkomst zijn aangegaan, is het vergoedingspercentage vaak vrijwel volledig en worden bij u geen verdere kosten in rekening gebracht. Psychodiagnostiek zonder daarop volgende behandeling wordt vrijwel nooit vergoed.

Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan de behandeling contact op te nemen met uw verzekeraar. Deze kan u vertellen of de Praktijk voor Psychotherapie een contract met hen heeft afgesloten en welk percentage u als gevolg hiervan vergoed krijgt.

specialistische ggz:
De kosten van 2e lijns psychotherapie worden vastgesteld via een zgn "Diagnose Behandel Combinatie" (DBC). De NZa adviseert over de jaarlijkse tarifering van zorgaanbieders in de curatieve GGZ. zie ook: www.nza.nl


klik hier om naar de nza tarieven ggz 2021 te gaan. 

 

Onverzekerde zorg:
In het geval dat uw zorg niet of niet meer vergoed kan worden, spreekt de NZa van een OZP tarief. Dit moet u zelf betalen. Voor 2021 is dit tarief € 114,41 per behandelsessie. 

Zelf betalen:
Indien u zelf betaalt geldt ook het tarief s-ggz zoals door de NZa is vastgesteld of wordt in overleg met u een tarief afgesproken.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw verzekeraar is het van belang dat u bij het eerste gesprek een verwijzing van uw huisarts (naar de s-ggz) en een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

Top